Waar groen en water elkaar ontmoeten

Disclaimer
Deze website is met de grootste zorg samengesteld onder verantwoordelijkheid van MSB Vof. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter geen rechten worden ontleend en evenmin kunnen wij aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de op deze website aangeboden informatie. Het is mogelijk dat via deze internetsite toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen van anderen. MSB Vof. kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Copyright
MSB Vof. behoudt zich het auteursrecht op alle via onze website(s) verstrekte informatie en teksten, inclusief beeldmerken, logo's, illustratie- en fotomateriaal. De software is eigendom van MSB Vof en/of haar licentiegevers.
Niets uit de teksten en verdere inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MSB Vof  worden gekopieerd, verspreid, overgenomen en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient in dat geval te gebeuren met bronvermelding.

Privacy
MSB Vof. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar er wordt alleen technische informatie verzameld ter ondersteuning van het beheer van de website en statische verwerking.

Aanvaarding
Deze disclaimer is van toepassing - en u aanvaardt deze en u verbindt zich ertoe deze na te leven - indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.